Karriär

Melia

Ledord Utveckling, engagemang, arbetsmiljö. Fokus på kunskapsutveckling, Stresshantering, Gemenskap, arbetsmiljö. Flexibilitet för barnfamiljer. Kunna påverka.

Vi vill bygga Melia till den bästa arbetsplatsen för våra anställda.
Inom Melia´s Företagskultur ingår att sträva mot en lärande organisation. Detta fullgörs med att alla anställda har en utvecklingsplan med både intern och externkurser som genomgås varje år. Mentorskapet är en annan del för den personliga utvecklingen som vi tar på största allvar. Redovisningsbranschen är en av de mest stressutsatta och många drabbas av utmattningssyndrom därför har vi ett stort arbeta för att hålla stresnivån på en acceptabel nivå.

Varför skall man jobba på Melia Ekonomi & Juridik?

Utlandskontorskonferenser 1 gång per år är fantastik. Jag har på min tid på Melia varit i Krakow, Prag och nu senast Berlin.
Erhan Kayhan
Syftet med praktiktiden är du att se om du är rätt person som vill utvecklas och passar in i vårt team så att vi kan kunna ge dig en möjlighet till anställning. Mer än 90% av de som har praktiserad hos oss har fått en anställning efter praktiktidens slut. De flesta av medarbetare började som praktikanter hos oss.
Emilio Aguilar
En välkommande byrå som tar hand om sina praktikanter med handledning från början till slut.
Erhan Kayhan